Content Lightbox
 
Tanca la finestra

Avís legal

1. AVÍS LEGAL I TERMES D'ÚS

Puc garantitzar-te que et trobes en un espai 100% segur, per aquest motiu, donant compliment amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es fa constar:

1.1. Dades identificatives del responsable:

Tal i com recull la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informo que:

- La meva denominació social és: Jesús Pardo Renom
- El meu CIF és 38.144.140-C
- El meu domicili social es troba a C/ Forn del Vidre, 20. 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona.
- Email: boladedrac.cat@hotmail.com
- La meva activitat social és: blogging i Negocis Online.

1.2. Finalitat de la pàgina web:

Els serveis prestats pel responsable de la pàgina web són els següents:

- Subministrament de continguts a la web.
L'objectiu de la web és aconseguir que la nostra mítica sèrie torni a TVC i en català (això s'ha fet realitat), que s'emeti sempre i que no desaparegui mai de la graella de TV3, com ja succeeix actualment amb altres sèries i a engrandir encara més aquest mite.

1.3. Usuaris:

L'accés i/o ús d'aquest lloc web atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, els presents termes d'ús, no obstant, pel sol ús de la pàgina web no significa en cap cas l'inici de relació laboral/comercial alguna.

1.4. Ús del lloc web i captura d'informació

1.4. 1. Ús del lloc web

La pàgina web http://www.boladedrac.cat en endavant (LA WEB) proporciona l'accés a articles, informacions, serveis i dades (en endavant, “els continguts”) propietat de Jesús Pardo Renom. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús de la web.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts que ofereix a través de la seva web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

(a) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic;
(b) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans;
(c) provocar danys en els sistemes físics i lògics de la web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
(d) intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Jesús Pardo Renom es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Jesús Pardo Renom no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de la web o altres eines de participació que puguin crear-se, d'acord amb el que preveu la normativa d'aplicació.

1.4.2 Captura d'informació

- Cookies de rastreig, d'acord amb les següents regles
- Navegació i Direcció IP: En navegar per aquesta web, l'usuari facilita de forma automàtica al servidor de la web informació relativa a la teva adreça IP, data i hora d'accés, l'hipervincle que l'ha reenviat a aquestes, el teu sistema operatiu i el navegador utilitzat.

Tot i això, els usuaris podran donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per Jesús Pardo Renom o dades aportades per l'USUARI donant compliment a la normativa vigent sobre Protecció de Dades.

Així mateix, informem que la informació dels nostres usuaris està protegida d'acord a la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

En tot cas Jesús Pardo Renom es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del web http://www.boladedrac.cat com el present avís legal.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Jesús Pardo Renom per si o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Jesús Pardo Renom o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats.

Tot el material multimèdia, imatges, música, sons i vídeos publicats en aquesta web són propietat d'Akira Toriyama, Toei Animation, Bird Studio, Shueisha inc, Fuji TV.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per Jesús Pardo Renom serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Jesús Pardo Renom.

L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Jesús Pardo Renom. Podrà visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat d'imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Jesús Pardo Renom.

Queda terminantment prohibit compartir la llicència per a ús amb més persones, cada llicència és personal i intransferible reservant totes les accions civils i penals ens assisteixin en nom de salvaguardar els nostres drets, tot això sota advertència d'incórrer en un delicte contra la propietat intel·lectual de l'art. 270 i ss del Codi Penal amb penes de presó de fins a 4 anys.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Jesús Pardo Renom no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web, - el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics - així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

4. MODIFICACIONS

Jesús Pardo Renom es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats a la seva web.

5. POLÍTICA D'ENLLAÇOS

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hipervincle des d'una pàgina web d'un altre portal d'Internet a la web de Jesús Pardo Renom s'ha de sotmetre les següents condicions:

- No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de Jesús Pardo Renom.
- No s'establiran deep-links ni enllaços IMG o d'imatge, ni frames amb el web de Jesús Pardo Renom sense la seva prèvia autorització expressa.
- No s'establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la web de Jesús Pardo Renom, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa.
Excepte aquells signes que formin part de l'hipervincle, la pàgina web en la qual s'estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Jesús Pardo Renom, llevat autorització expressa d'aquest.
- L'establiment de l'hipervincle no implicarà l'existència de relacions entre Jesús Pardo Renom i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Jesús Pardo Renom dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.
- Jesús Pardo Renom no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l'hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.
El lloc web de Jesús Pardo Renom pot posar a disposició de l'usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la recerca d'informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.
Jesús Pardo Renom no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.
Jesús Pardo Renom no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de l'accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per Jesús Pardo Renom i que resultin accessibles a través de Jesús Pardo Renom.

6. DRET D'EXCLUSIÓ

Jesús Pardo Renom es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

7. GENERALITATS

Jesús Pardo Renom perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

8. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Jesús Pardo Renom podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

9. RECLAMACIONS I DUBTES

Jesús Pardo Renom informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d'usuaris i clients podent remetre un correu a boladedrac.cat@hotmail.com indicant el seu nom i cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.
També pot dirigir la seva reclamació per correu postal dirigit a: Jesús Pardo Renom, C / Forn del Vidre. 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Jesús Pardo Renom i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, llevat que la Llei aplicable disposi una altra cosa.

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers que permeten conèixer els vostres hàbits de navegació, per a millorar el nostre servei.
Per a continuar navegant, seria convenient l’acceptació del seu ús. Més informació aquí.